Wij zijn Els Dees en Martine Ros.

Sinds het najaar van 2018 werken wij samen onder de naam 'The Data Effect'. Tijdens ons dienstverband bij het UMC Utrecht ontdekten we dat we met een verschillende professionele achtergrond dezelfde passie delen:

DATA.

Wij hebben gemerkt dat er twee werelden actief zijn op dit gebied.

Wetenschap: deze creëert kennis. Bijvoorbeeld de medisch wetenschappelijke wereld, die een constante stroom van data en kennis teweeg brengt, in de vorm van publicaties, methodologie en algoritmes.

(Big) Data & AI: deze ontwikkelt technologie om grote hoeveelheden data te verwerken en te analyseren. Dit biedt de mogelijkheid om los van de wetenschap nieuwe kennis op te doen en te implementeren. Met de groei van dit vakgebied, komen steeds meer juridische, ethische en methodologische vragen naar boven, waar de wetenschap al tijden mee bezig is.

Wij zijn er van overtuigd dat als deze werelden met elkaar gaan samenwerken, wetenschappelijke output veel meer ten goede kan komen van de gebruiker. Zodat de juiste kennis op het juiste moment in de juiste vorm bij de juiste persoon gepresenteerd wordt.

Met ons bedrijf richten wij ons op de publieke sector, met speciale focus op de gezondheidszorg. We willen graag samen met onze partners en gebruikers werkelijke waarde toevoegen voor mens en maatschappij.