Informatiegestuurd gaan werken met Data en Analytics is een ingrijpende verandering.

Wij geven richting aan deze verandering.

Met een scherp analytisch vermogen, creativiteit en gedrevenheid.

Workshops en trainingen

Benieuwd hoe je AI verantwoord kunt toepassen? Wij geven workshops en trainingen waarin je concrete handvaten krijgt voor hoe je risico's kunt beperken en door het borgen van ethische, methodologische, data en technologische aspecten bij inzet van AI technologie.


Data & Analytics Strategie

De kernvraag is: hoe gaan Data en Analytics jouw organisatie helpen om succesvoller te zijn?

We gebruiken Design Thinking om vanuit perspectief van de gebruiker of klant tot een aansprekende strategie en concrete roadmap te komen.

Architectuur

Een architectuurontwerp is een logisch vervolg op een strategietraject. Rekening houdend met de bestaande omgeving en jullie ambitieniveau, ontwerpen we een schaalbare en flexibele Data en Analytics architectuur die mee kan veranderen met nieuwe toepassingen en technologie.

Project/Programma-management

De taak van de Project- of Programmamanager is het maken van de strategische keuzes, het bepalen en bewaken van de kaders waarbinnen het project uitgevoerd kan worden en het sturen op resultaat. Resultaat waar gebruikers blij van worden. Daarom zijn wij groot fan van de agile aanpak en frameworks. We hebben dan ook geen moeite met de rol van Product Owner of Scrum Master.

Business Consulting

Data analyse gebeurt idealiter in nabijheid van de primaire taken en processen van de organisatie. Om goed te begrijpen hoe een analytisch model ingrijpt op de werkprocessen, is business analyse essentieel. Als Business Consultant begeleiden wij ook selectie- en inkooptrajecten van systemen en applicaties.

Ontwerp & Ontwikkeling

Data en Analytics kan al snel een abstract onderwerp worden. Daarom ontwerpen en ontwikkelen wij ook. Vaak doen wij dit samen met specialisten. Voor ons ook een mooie manier om feeling met de praktijk te houden. Want adviseurs en architecten in een ivoren toren, daar geloven wij niet in.

Onze klanten